2.720

Căn Bệnh Gây Điếc Tai Trên Cún Mà Không Phải Ai Cũng Biết

Căn Bệnh Gây Điếc Tai Trên Cún Mà Không Phải Ai Cũng Biết

NẾU … bé cún đang vui sống BỖNG một ngày bạn gọi khản cả tiếng  mà ẽm chả thèm đoái hoài thì … Ô hay ĐIẾC À!?  Chắc chắn đấy là lời nhủ thầm trong bụng của bạn đầu tiên nhưng hỡi ôi bạn CHỦ QUAN và bạn ĐỔ LỖI cho trời nóng , chắc…

Read More